Biblioteca Bărbatului Superior

biblioteca barbatului superior

Descriere:

Biblioteca Bărbatului Superior răspunde nevoii reale de adăugire la bibliotecile tradiţionale bucureştene a unei biblioteci focalizate pe studiul privind masculinitatea; sănătatea, psihologia şi psiho-sexologia masculină; verticalitatea şi virilitatea masculină; sociologie, antropologie şi filozofie privind condiţia bărbatului în istorie şi în prezent.
Scopul acestui proiect este să colecteze informaţii şi să ofere o bază de studiu cât mai diversă în ceea ce priveşte masculinitatea şi condiţia bărbatului în România, în Europa şi în lume, să ofere un spaţiu de cercetare a principalelor curente psihologice, sociologice, antropologice, pedagogice, filosofice, mitologice, culturale şi spirituale care au ca obiect de studiu masculinitatea, bărbăţia şi virilitatea.

În spaţiul Bibliotecii cursanţi, elevii sau studenţii, doctoranzii sau orice alte persoane pot studia şi aprofunda domeniul masculinităţii. Una din principalele activităţi este de a monitoriza festivalurile, anticariatele, târgurile şi expoziţiile internaţionale de carte, precum şi bazele de date electronice pentru a identifica rapid noile apariţii editoriale din domeniu.

Lucrările de referinţă din domeniile de interes sunt studiate şi constituie o bibliografie complexă, ştiinţifică, diversă privind studiul masculinităţii din perspectivă spirituală, ştiinţifică, medicală, filosofică, culturală, educaţională, pedagogică, psihologică, socială, istorică, religioasă, mitologică, antropologică, artistică şi sociologică.

Scop:

Să devină un instrument educativ şi cultural de referinţă pentru cercetarea masculinităţii, pentru formarea intelectuală a studenţilor şi pentru informarea publicului. Să colecteze informaţii şi să ofere o bază de studiu cât mai diversă în ceea ce priveşte masculinitatea aşa cum se referă în: spiritualitatea universală, arta, ştiinţa, educaţia, cultură etc. Să crească gradul de accesibilitate la informaţii pentru tineri şi pentru orice persoană motivată. Să creeze o reţea de suport între Bibliotecă, anticarii şi colecţionarii particulari de carte spirituală din ţară şi străinătate şi să susţină transferul de „cărţi rare”, de informaţii, documente între membrii reţelei, să promoveze securitatea şi conservarea cărţilor şi materialelor valoroase / unice / rare.

Parteneri:

Promotorul proiectului este Asociaţia MAHAVIRA ANANDA, donatori de carte voluntari.

Beneficiari:

Cititori pasionaţi de studiul masculinităţii şi a valorilor masculine: cursanţi; români din diaspora; studenţi; profesori şi cercetători interesaţi în documentare; public divers dornic de informare culturală; cetăţeni şi cursanţi din străinătate interesaţi de religie, mitologie, filosofie, ştiinţă de cultură şi tradiţiile privind masculinitatea şi bărbăţia; colecţionari particulari.Instituţii internaţionale de educaţie şi cultură, organizaţii internaţionale, institute de cercetare, colecţionari particulari, traducători, cercetători, populaţia în general.

Rezultate:

  • 1 bibliotecă este creată, un spaţiu pentru arhivarea documentelor, publicaţiilor şi a cărţilor, precum şi pentru studierea informaţiilor şi a documentaţiei amenajat
  • 1 Centru de documentare în spaţiul bibliotecii este creat
  • peste 300 de cărţi sunt stocate în spaţiul bibliotecii
  • peste 10 domenii privind masculinitatea, condiţia bărbatului create în bibliotecă
  • 1 reţea de cititori care fac schimb de cărţi este creată
  • peste 100 de exemplare sunt primite donaţie