Ajutoare caritabile în urgenţă

Ajutoare caritabile

Descriere:

În 2017 peste 35% dintre români era expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, potrivit datelor biroului european de statistică Eurostat. Aproape 20% dintre locuitorii României au privațiuni materiale grave, adică nu-și pot plăti facturile, nu-și pot încălzi adecvat locuința sau nu își permit o să plece pentru o săptămână în vacanță. Procentul este triplu comparativ cu media europeană de 6,9%. Circa 23,6% dintre români au un venit disponibil (după plată transferurilor sociale) mai mic de 608 lei/lună, în cazul unui adult singur, sau 1293 lei/lună (323 lei/persoană) în cazul unei familii formate din doi adulți și doi copii cu vârsta sub 14 ani). Există persoane care şi-au pierdut curajul, voinţa de a transcende greutăţile vieţii, care nu mai au optimism, eroism şi nici resurse vitale, relaţionale sau sociale pentru a trăi în mod decent.

Ideea programului “Intervenţii caritabile în urgenţă, program de ajutoare punctuale şi donaţii” a fost gândită pentru a răspunde unor situaţii urgenţe care periclitează viaţa, sănătatea sau dezvoltarea persoanelor (tinerilor, copiilor şi adulţilor) aflate în dificultate. Proiectul îşi propune să ofere inclusiv suport şi pentru sărbătorirea unor evenimente speciale şi unice din viaţa copiilor, tinerilor, adulţilor şi bătrânilor cum ar fi zile de naştere, sărbători de Crăciun şi de Paşti, Ziua Internaţională a Copilului, tabere şcolare sau recreative.

Sunt suportate de acest program, în baza unor evaluări preliminare, cheltuieli ce reprezintă valorificarea unor ocazii unice, a unor momente speciale din viaţa copiilor sau adulţilor, rezolvarea unor situaţii excepţionale cum ar fi examene, burse şcolare, operaţii, admiteri la facultate, vizite şi tabere de studiu, burse în străinătate, cursuri de pregătire vocaţională.
Acordarea acestor ajutoare se face în baza unei analize pertinente, argumentată şi susţinută de fapte, probe şi evaluări (anchete sociale, certificate medicale, evaluări şcolare, etc.) sau în baza unor parteneriate cu organizaţii partenere sau furnizori de servicii sociale.

Parteneri:

Promotorul este Asociaţia MAHAVIRA ANANDA în parteneriat cu Reţeaua Socială „Căsuţa de intr-ajutorare”, donatori, sponsori, cetăţeni din Bucureşti şi din judeţele ţării.

Scop:

Să ofere suport de urgenţă pentru a răspunde unor nevoi sau evenimente unice din viaţa copiilor, tinerilor şi/sau adulţilor. Programul urmăreşte oferirea de ajutoare şi suport logistic pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii şi adulţi aflaţi în dificultate precum şi identificarea de donatori, sponsori sau reţele de suport care pot susţine acest proiect.

Beneficiari:

Grupul de beneficiari direcţi este format din persoane aflate în situaţii de urgenţă vitală sau socială care se află într-o situaţie conjuncturală deosebită, care prin aceste ajutoare de urgenţă li se poate modifica în bine fundamental destinul sau li se poate îmbunătăţi radical viaţa, şi care pot dobândi curajul şi încrederea de a merge mai departe. Sunt eligibile prin acest proiect grupurile de beneficiari ai organizaţilor neguvernamentale, furnizori de servicii sociale. (Nu sunt eligibili prin acest proiect beneficiarii care vând sau revând donaţiile oferite).

Rezultate:

  • 1 parteneriat creat cu Căsuţa de Întrajutorare, o reţea de donatori privaţi
  • 1 platformă tehnologică de colectare a produselor donate a fost implementată în parteneriat cu Căsuţa de Întrajutorare
  • 1 donaţie oferită Centrului de zi al Fundaţiei PARADĂ, în beneficiul „copiilor şi tinerilor străzii”, fără locuinţă